KONKURS! Z Pompikiem po Wielkopolskim Parku Narodowym!

KONKURS! Z Pompikiem po Wielkopolskim Parku Narodowym!

Wychowaliśmy się w bezpośrednim sąsiedztwie Wielkopolskiego Parku Narodowego. To tutaj, na początku 2019 roku przywędruje żubr Pompik. Tomasz Samojlik, autor serii „Żubr Pompik. wyprawy” (wyd. Media Rodzina), wysyła małego żuberka do kolejnych polskich parków narodowych. Pompik z rodziną byli już w Słowińskim Parku Narodowym, w Borach Tucholskich czy w Wigierskim Parku Narodowym. Książki są świetnymi przewodnikami dla najmłodszych (3+) po miejscach, gdzie przyroda objęta jest szczególną ochroną. Możecie książki podejrzeć TUTAJ, na naszej stronie internetowej.

CO TRZEBA ZROBIĆ? Wasze zadania:

 • dzieciaki wraz z rodzicami lub opiekunami zachęcamy do wzięcia do ręki map i przewodników po Wielkopolskim Parku Narodowym żeby:
 • znaleźć ciekawe miejsce w WPN, do którego żubr Pompik mógłby przywędrować;
 • wyszukać ciekawe zwierzę lub roślinę, które Pompik mógłby w WPN spotkać. Napiszcie króciutko, dlaczego tego bohatera żuberek miałby poznać?
 • zilustrujcie przygodę Pompika w WPN jednym rysunkiem;
 • prześlijcie nam na maila poczytalni@gmail.com rysunek (skan) oraz propozycję: miejsca, zwierzęcia/rośliny, które Pompik mógłby spotkać/znaleźć wraz z krótkim uzasadnieniem dlaczego; Jeżeli mieszkacie w Poznaniu – możecie Waszą pracę dostarczyć bezpośrednio do księgarni (Bookowski mieście się w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu)

Z nadesłanych prac wybierzemy te, które nas zaciekawią najbardziej i wyślemy Tomkowi Samojlikowi. Wspólnie z nim wybierzemy trzy, które nagrodzimy. Nagrodami są książki (po 1 egz dla każdego laureata) Tomasza Samojlika, które laureaci będą mogli sami wybrać. Do każdej książki dołączamy nagrodę niespodziankę oraz – książkę o przygodach Pompika w WPN, kiedy tylko się ukaże. Chcemy również, by laureaci wskazali nam bibliotekę lub przedszkole, któremu wyślemy pakiet książek o żubrze Pompiku –  zaraźmy wszystkich miłością do przyrody. Taki jest cel naszego konkursu. Mamy też nadzieję, że pokażecie Tomkowi Samojlikowi, że Wielkopolski Park Narodowy jest super-ciekawy 😉 Na Wasze prace czekamy do 15.11.2018 r. Do dzieła!

Poniżej znajdziecie regulamin, a w razie jakichkolwiek wątpliwości piszcie do nas: poczytalni@gmail.com

 

 

—————————

Regulamin konkursu “Z Pompikiem po Wielkopolskim Parku Narodowym”

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie “Z Pompikiem po Wielkopolskim Parku Narodowym”, dalej określanym mianem: „Konkurs”.

2. Organizatorem Konkursu jest Readability Maria Krześlak-Kandziora działająca pod marką Bookowski. Księgarnia w Zamku.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony mailowo, prace należy nadesłać na adres poczytalni@gmail.com do dnia określonego w niniejszym regulaminie.

4. Konkurs będzie trwał od 16.10.2018 do godz. 23.59 dnia 15.11.2018.

5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez portal Facebook oraz platformę WordPress.

6. Portal Facebook oraz platforma WordPress są w pełni zwolnieni z odpowiedzialności przez każdego uczestnika.

§2

Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Konkurs skierowany jest do dzieci wraz z opiekunami. W Konkursie udział może wziąć każda osoba fizyczna (dalej: „Uczestnik”), która:

a. Jest konsumentem

b. Nie jest pracownikiem ani członkiem rodziny pracownika księgarni Bookowski.

2. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi zaakceptować Regulamin i wykonać zadanie zgodnie z jego zasadami.

§3

Przebieg konkursu

 1. Zadanie konkursowe polega na udzieleniu odpowiedzi na jedno lub więcej zadań zamieszczonych na blogu bookowscy.wordpress.com we wpisie zatytułowanym „Konkurs! Z Pompikiem po Wielkopolskim Parku Narodowym”
 1. Odpowiedzi należy nadesłać na adres mailowy podany w zadaniu konkursowym do dnia oznaczonego w niniejszym regulaminie.
 1. Najciekawsze 3 prace zostaną wybrane i nagrodzone przez kapitułę konkursu złożoną z pracowników księgarni Bookowski oraz Tomasza Samojlika.
 1. Kapituła przyznaje sobie możliwość przyznania dodatkowego wyróżnienia, jeśli uzna, że wystąpiła ku temu sposobność.
 1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane do dnia 20.11.2018 r.  na profilu Bookowski. Księgarnia w Zamku na portalu Facebook, a każdy ze zwycięzców otrzyma powiadomienie drogą mailową na podany przez siebie adres. 

§4

Nagrody

1. Nagrody w konkursie: 

1a) 3x po 1 książce autorstwa Tomasza Samojlika. Książki wybiera kapituła konkursu w porozumieniu z laureatami. 3x po 1 egz. książki o przygodach żubra Pompika w Wielkopolskim Parku Narodowym z serii „Żubr Pompik. Wyprawy” (tę nagrodę wysyłamy w  2019 r., kiedy ukaże się w wydawnictwie Media Rodzina)

1b) do każdego pakietu dokładamy niespodziankę

1c) osoby nagrodzone – dziecko z rodzicem lub opiekunem – wskazują bibliotekę lub przedszkole, do którego księgarnia Bookowski wysyła pakiet książek o żubrze Pompiku.

 1. Warunkiem odebrania nagrody jest przesłanie w ciągu 7 dni od momentu ogłoszenia wyników wiadomości prywatnej zawierającej dane:

a. Imię i nazwisko

b. Adres korespondencyjny

c. Numer telefonu

d. Adres mailowy.

3. Nagrody zostaną wysłane do wyróżnionych Uczestników w ciągu 7 dni od momentu otrzymania od nich danych korespondencyjnych. Książki wysyłamy wyłącznie na terenie Polski.

4. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 6, przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez Uczestnika prawa do nagrody.

§5

Reklamacje i zgłoszenie naruszeń

 1. Zastrzeżenia i reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu powinny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą wiadomości prywatnej na portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/BookowskiKsiegarnia/ lub na maila poczytalni@gmail.com

2. Reklamacja lub zgłoszenie naruszeń Regulaminu powinny zawierać imię, nazwisko, adres oraz dokładny opis reklamowanego zdarzenia.

§6

Dane osobowe

 1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. Z 2002 r., Nr 101 poz. 926) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.

3. W związku z wejściem 25 maja 2018 roku w życie nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – „RODO”) informujemy, że Państwa dane osobowe znajdują się w naszej bazie i dokładamy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo.

Pragniemy Państwa powiadomić, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych (w tym: imię i nazwisko, adres e-mailowy, adres korespondencyjny, numer telefonu, lub inne udostępnione przez Państwa dane) jest READABILITY Maria Krześlak-Kandziora, ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań, tel 516 163 148, NIP 7772853953

2. Państwa dane osobowe są przez nas wykorzystywane wyłącznie w celu przeprowadzenia i rozwiązania konkursu.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez czas niezbędny do prowadzenia działalności zgodnie z przepisami prawa i archiwizowane (do czasu odwołania zgody), jeśli inne przepisy tego nie wykluczają (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Art. 6 „Zgodność przetwarzania z prawem”). 

4. Państwa dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, modyfikacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed takim cofnięciem zgody.

5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom, w szczególności dostawcom rozwiązań informatycznych oraz dostawcom usług transportowych, wyłącznie w celu realizacji ww. celów;

6. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

7. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować bezpośrednio z Administratorem danych pod adresem pocztowym lub mailowo pod adresem: poczytalni@gmail.com  

§7

Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu dostępny jest pod adresem bookowscy.wordpress.com w konkursom wpisie przez cały czas trwania konkursu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s